Finansielle nøkkeltall for selskaper

Avanse

salgsinntekter
-varekostnad
=avanse

avanse = salgsinntekter - varekostnad

Avanseprosent

avanse
/varekostnad
x 100 %
=avanseprosent

avanseprosent = avanse / varekostnad x 100 %

Bruttofortjeneste

salgsinntekter
-direkte kostnader
=bruttofortjeneste

bruttofortjeneste = salgsinntekter - direkte kostnader

Bruttofortjenesteprosent

bruttofortjeneste
/salgsinntekter
x 100 %
=bruttofortjenesteprosent

bruttofortjenesteprosent = bruttofortjeneste / salgsinntekter x 100 %

Dekningsbidrag

salgsinntekter
-variable kostnader
=dekningsbidrag

dekningsbidrag = salgsinntekter - variable kostnader

Dekningsgrad

dekningsbidrag
/salgsinntekter
x 100 %
=dekningsgrad

dekningsgrad = dekningsbidrag / salgsinntekter x 100 %

Overskuddsprocent

ordinært resultat
/salgsinntekter
x 100 %
=overskuddsprocent

overskuddsprocent = ordinært resultat / salgsinntekter x 100 %

Rentedekningsgrad

ordinært resultat
+rentekostnader
/rentekostnader
=rentedekningsgrad

rentedekningsgrad = ordinært resultat + rentekostnader / rentekostnader

Resultatgrad

ordinært resultat
+finanskostnader
/salgsinntekter
=resultatgrad

resultatgrad = ordinært resultat + finanskostnader / salgsinntekter

Likviditetsgrad (current ratio)

omløpsmidler
/kortsiktig gjeld
x 100 %
=likviditetsgrad (current ratio)

likviditetsgrad (current ratio) = omløpsmidler / kortsiktig gjeld x 100 %

Likviditetsgrad (acid test)

mest likvide omløpsmidler
/kortsiktig gjeld
x 100 %
=likviditetsgrad (acid test)

likviditetsgrad (acid test) = mest likvide omløpsmidler / kortsiktig gjeld x 100 %

Egenkapitalandel

egenkapital
/totalkapital
x 100 %
=egenkapitalandel

egenkapitalandel = egenkapital / totalkapital x 100 %

Gjeldsgrad

sum gjeld
/egenkapital
x 100 %
=gjeldsgrad

gjeldsgrad = sum gjeld / egenkapital x 100 %