Artikler »

Sales tax

I Europa er det moms - i USA Sales tax
I Europa står bedrifter som tilhører produksjonskjeden for den merverdiavgiften forbrukeren betaler staten i forhold til deres verdiskapning. Det amerikanske Sales tax på sin side faktureres i sin helhet av selskapet som foretok forbrukersalget. Sales tax betales til lokale operatører, ikke til staten.