Artikler

I Europa er det moms - i USA Sales tax
I Europa står bedrifter som tilhører produksjonskjeden for den merverdiavgiften forbrukeren betaler staten i forhold til deres verdiskapning. Det amerikanske Sales tax på sin side faktureres i sin helhet av selskapet som foretok forbrukersalget. Sales tax betales til lokale operatører, ikke til staten.

Historie om beskatning
Mange av dagens skatter var allerede i bruk i antikken. Vedtak om skatt har flyttet fra autokrater til parlamenter og skattenivået har økt. I tidligere tider ble skatt brukt til å føre kriger, i dag brukes skatter til å opprettholde velferdsstater.