Artikler »

skatter

Historie om beskatning
Mange av dagens skatter var allerede i bruk i antikken. Vedtak om skatt har flyttet fra autokrater til parlamenter og skattenivået har økt. I tidligere tider ble skatt brukt til å føre kriger, i dag brukes skatter til å opprettholde velferdsstater.